آثار برتر رشته نقاشی بخش هنرهای تجسمی جشنواره ملی عصر کرونایی اعلام شد

آثار برتر رشته نقاشی بخش هنرهای تجسمی جشنواره ملی عصر کرونایی اعلام شد. 🔹به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی عصر کرونایی مجتبی سجادیان امور فرهنگی دانشگاه اعلام کرد جلسه جمع بندی آثار برگزیده رشته نقاشی با حضور داوران مدعو در محل معاونت