آثار برتر بخش فیلم جشنواره ملی عصر کرونایی اعلام شد.

آثار برتر بخش فیلم جشنواره ملی عصر کرونایی اعلام شد. به گزارش روابط عمومی جشنواره ملی عصر کرونایی آقای مجتبی سجادیان مدیر محترم امور فرهنگی دانشگاه اعلام کرد جلسه جمع بندی آثار برگزیده رشته فیلم کوتاه و مستند با حضور داوران مدعو