دبیر جشنواره ملی عصر کرونایی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر محمد رضا حاجی زاده به عنوان “دبیرجشنواره ملی عصر کرونایی ” منصوب شد. به گزارش مفدا رفسنجان، متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای دکتر محمدرضا