رئیس جشنواره ملی عصر کرونایی منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر سیما سادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر علی اسماعیلی ندیمی به عنوان ” رئیس جشنواره ملی عصر کرونایی ” منصوب شد. به گزارش مفدا رفسنجان، متن این حکم به شرح زیر است: جناب آقای دکتر